top of page

Om oss

CEFAS GRUNDADES 1996

Företaget startade som en liten enskild firma och har sedan dess vuxit. 2001 ombildades enskilda firman till aktiebolag. Vi har upplevt svårigheter mindre bolag har i sin utveckling. T ex att anställa den första. Vi har varit med i bolag som har haft stora problem, men även bolag som lyckats väldigt bra. Genom de år vi varit verksamma har vi byggt upp ett stort kontaktnät och en stor kunskapsbank som vi använder för att våra klienter skall lyckas. Vårt fokus är att betjäna våra klienter så att de lyckas med vad de företagit sig.

Vision

Vår vision är att betjäna våra klienter, anställda och affärspartner med största integritet. Det är vårt mål att fullt förstå våra klienters behov och möta dem med vår expertis och service. Vi söker att bygga långsiktiga relationer genom att visa vår lojalitet mot det förtroende som givits oss.

Betjäna

Vårt huvudmål är att betjäna våra klienter. Dina behov är vår prioritet. Vi har bestämt oss för att inte bara betjäna dig utan också dina kunder, klienter, leverantörer och anställda för att du som klient skall känna att vi är din personliga ekonomiavdelning med all expertis du behöver. Vi vill vara en del av din expansion och dina framgångar.​​​

Integritet

Integritet och en hög moralisk standard är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi vill betjäna våra klienter på ett ärligt, trovärdigt och rättvist sätt. Vårt rykte skall vara beviset för vårt engagemang till dessa etiska standarder.

Dina största bekymmer:
Tid, pengar och korrekthet

Våra rådgivare och konsulter utför sitt arbete på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt mål är att de tjänster som utförs skall vara mer värda för våra klienter än vad vi debiterar (mervärde). Samtidigt som arbetet utförs snabbt är det viktigt att allt utförs på ett korrekt sätt och motsvarar de förväntningar som våra klienter och myndigheter har på oss.

Mervärde

Vi vill med vår verksamhet skapa ett mervärde för våra klenter , anställda och affärspartners. När vi pratar mervärden inräknar vi även långsiktiga och fruktbärande relationer, själsligt och andlig utveckling. Vi vill att våra klienter skall lyckas på alla områden i deras liv.

bottom of page