top of page

ADVISING

Vi är rådgivare

- Start av verksamhet och bolag

- Bolagsförvärv

- Bolagsförsäljningar

- Ackordsuppgörelser

- Rekonstruktioner

- Likviditetsproblem

- Solidetsproblem

- Lönsamhetsproblem

- Ekonomistyrning

- Upprättande av marknadsplaner

- Privat ekonomiska frågeställningar

- Skatterelaterade frågor

​ACCOUNTING

Vi är behjälpliga med

- Löpande bokföring

- Fakturering

- Ekonomistyrning

- Leverantörsreskontra

- Budgetering

- Skatterelaterade frågor

- Årsavslut

- Skattedeklaration

- Ekonomistyrning

- Uppbördsdeklaration

VI ERBJUDER FÖLJANDE TJÄNSTER

HUMAN RESOURCE

Vi är behjälpliga med

- Personaladministration

- Löneadministration

- Avtalsförhållanden

- Försäkringsfrågor

- Kommunikation med

   berörda myndigheter.

 

bottom of page