top of page
_Y1A3549-29.jpg

Redovisningsbyrå Uppsala

Redovisning & Rådgivning i Uppsala
 

Våra tjänster

RÅDGIVNING

Vi erbjuder omfattande rådgivning inom flera viktiga affärsområden, inklusive start av verksamhet och bolag, bolagsförvärv och -försäljningar, samt hantering av ackordsuppgörelser och rekonstruktioner. Våra tjänster sträcker sig även till att hjälpa företag med likviditets-, soliditets- och lönsamhetsproblem, samt ekonomistyrning och upprättande av marknadsplaner. Dessutom erbjuder vi rådgivning kring privat ekonomiska frågeställningar och skatterelaterade frågor, för att säkerställa en stabil och framgångsrik ekonomisk framtid för både företag och individer.

Redovisning

Vi erbjuder omfattande redovisningstjänster för att stödja ditt företags ekonomiska behov. Våra tjänster inkluderar löpande bokföring, fakturering, ekonomistyrning, hantering av leverantörsreskontra, och budgetering. Vi tar även hand om skatterelaterade frågor, årsavslut, skattedeklarationer, och uppbördsdeklarationer, för att säkerställa en korrekt och effektiv ekonomisk hantering för ditt företag.

Human Resource

Vi erbjuder omfattande tjänster inom human resource för att stödja ditt företags personalbehov. Våra tjänster inkluderar personaladministration, löneadministration, hantering av avtalsförhållanden och försäkringsfrågor. Dessutom sköter vi kommunikationen med berörda myndigheter för att säkerställa att ditt företag följer alla nödvändiga regler och bestämmelser.

Berg och sjö

Vår Vision

Vår vision är att betjäna våra klienter, anställda och affärspartner med största integritet. Det är vårt mål att fullt förstå våra klienters behov och möta dem med vår expertis och service. Vi söker att bygga långsiktiga relationer genom att visa vår lojalitet mot det förtroende som givits oss.

bottom of page